top of page
ROHS-Compliance-1024x900.jpg

Ürünleriniz kullanımı yasaklanmış veya kısıtlanmış maddeler içeriyor mu? Rosh Belgesi Nedir ? Rosh Belgesi Nasıl Alınır ? Rosh Belgesi kaç güncel çıkar ? Rosh Belgesi Hakkında öğrenmek istedikleriniz herşey Bu sitede görebilirsiniz.

Rosh Certificate

Rosh Belgelendirme Nasıl Yapılır

Rosh Test ve Belgelendirme 

Rosh Testi ücretleri nelerdir.

rohs-belgesi.jpg

Rosh testi ve Belgelendirme :  Bir ürüne ait Ağır metallerin Belli bir oranda insana ve doğaya temasında zarar verip vermediğini ölçmek amacı ile yapılan testtir. Plastiklerde 6 tane Ağır metalyede bakılır metallerde 4 ağır materyale bakılır.

Rosh Testi İçeriği Nelerdir : Bu ağır maddeler Avrupa birliği ülkelerinden ilk önce uygulanmaya başlanmış olup daha sonradan tüm dünyada kabul görmüştür. Üretici firmalar bu direktife göre üretim yapmak zorundadır aksi halde Avrupa ve tüm dünyada yasaktır. Türkiye de ilk 2008 yılında kapsama alınmıştır. Alınan ürünler Elektronik ve elektrikli ürünlerde olmuştur zararlı maddelerin kullanılması yasaktır.

Rohs 

BelgesiNedir?

Rohs belgesi nedir? Elektrikli ve elektronik ürünlerde kullanımı kısıtlanmış veya yasaklanmış ürünlerin olup olmadığı analizler sonucuna bakılarak verilen bir sertifikadır. Özellikle insanların yaşadıkları ortamlarda kullanılan ve direk canlı teması veya dolaylı hava teması ile aynı çevre içerisinde yaşamakta olduğumuz elektrikli elektronik cihazlar ve beyaz eşya grubunda bulunan elektrikli ev aletleri rohs belgesi alınmasına zorunlu olarak ihtiyaç duyarlar. Örneğin oturma odanızda bulunan televizyonu ele alalım.

 

Bu televizyonu meydana getiren tüm komponentler ile plastik dış kaplaması kabloları gibi tüm parçaların tümünün rohs belgesine sahip olması gerekmektedir.

 

Diyelim ki bu parçaların rohs belgesi bulunmuyor ise ne olur? parçalarda bulunan kimyasal içerikleri malzemeler sürekli olarak kurumaya ve hava ile etkileşime devam ederken havaya ciddi oranda kanserojen zehirleyici partiküller yaymaya devam ederler. Dolayısı ile bunları solumakta olan ve aynı havayı paylaşan tüm bireyler (çocuklar ve bebekler) bu zehirli kimyasal havayı sürekli soluyarak aynı ortamda yaşayarak uzun bir süreç içerisinde bu sağlıksız zehirli kimyasalları vücutlarına dahil etmiş olurlar. Özellikle rohs direktifleri açısından kullanımı kesin olarak yasaklanmış bu ürünlerde ki kimyasalların oldukça zararlı zehirli hastalık yapıcı olması kuvvetle muhtemeldir.

Rohs Belgesi Nedir Nasıl Alınır ?

Rohs belgesi nasıl alınır için son ürün (bu son ürün ara parçalar olabilir) numune olarak rohs akredite laboratuvarlara gönderilerek analizlere tabi tutulur. Gerekli testler yapıldıktan sonra ilgili ürün içerisinde yasaklanmış maddeler yok ise ürün rohs belgesi alabilir. Bununla birlikte kullanımı kısıtlanmış olan kimyasalların ise oranlarının olması gereken aralıklarda olup olmadığına bakılarak analiz neticelerine göre rapor verilir. RoHS belgelerinin eklerinde ilgili analize ait bir teknik dosya açıklaması bulunmaktadır. Bununla birlikte plastik hammadde kullanmakta olan ürünlerde hammadde numune olarak gönderilebilir.

ROHS compliant logo.png

ROHS BELGESİ NEREDEN ALINIR? ROHS BELGESİ VEREN FİRMALAR

RoHS-compliant.png

Rohs belgesi almak isteyen firmaların merak ettikleri en önemli konu rohs belgesi nereden alınır rohs belgesini veren firmalar gibi sorulardır. Rohs belgesi almak için adlbelge olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz. Rohs alım işlemlerinizi yurtdışına numune gönderme takibini yapma gibi tüm aşamaları ilk aşamadan son aşamaya kadar sizler için yürütüyoruz. Bizimle iletişime geçmek ve teklif almak için iletişim sayfamıza gidebilirsiniz.Rohs testleri’ nin kullanılmaya başlamasının ardından özellikle uzak doğulu pek çok üretici ihracat konusunda sıkıntı yaşamaya başladılar Bazılarının Avrupa ülkelerine ihracat yapmamalarına rağmen diğer ülke ihracatlarında gözle görülür bir düşüş gözlemlendi. Anlaşıldı ki ürünleri sadece bu ülkelerde kullanılmıyor, markalaştırılıp bu ülkelerden Avrupa ülkelerine ihraç ediliyordu. Bu yüzden uyumlu üretmedikleri ürünler tercih sebebi olmaktan çıkarılmıştı.

‘’Büyük Toptancı’’ artık daha kaliteli ürün istiyordu. Dünya pazarına entegre olmak için rohs testleri’ nin önemini kavrayan üreticiye artık seçenek yoktu ve dünya pazarının genişlemesi için bir gereklilikti. Bu tarihlerden sonra üreticiler süratle rohs belgesi’ ne sahip olmaya başladılar ve bununla birlikte ihracat yapamadıkları Avrupa pazarına da rahatlıkla giriş yaptılar.

İhracatın rotası Avrupa ülkelerine dönünce ticaretin ve rekabetin seyri de değişim yaşadı. Büyük toptancı ile uzak doğulu üretici yerine göre rakip, yerine göre çözüm ortağıydı ama bir başka gerçek ise üretimin artmasıydı. Çünkü güvenli ürün demek daha çok tüketim demekti. Pazar artık daha çok talep de bulunuyordu. Bu da talebi karşılayan tüm üretim sistemini daha çok çalıştırıyordu. Hammadde üreticisi de, enerji üreticisi de en az sanayici kadar üretim yapmak zorundaydı. Dünya ticareti canlandı ve üretim yapılan bölgelerdeki işsizlik oranlarında düşüş görüldü. Rohs dünyayı değiştirmişti.

 

Bazen tek bir söz bile dünyayı etkileyebilir ve değiştirebilir. Rohs belgesi aslında bunu yaptı. Sadece sağlıklı bir yaşam için sağlıklı ürün üretilmesini sağlamadı. Ürünlerin tüketildiği ülkelerde tüketimi ve kullanımı arttırarak yaşam kalitesini yükseltirken, diğer yandan üretim bölgelerinin de yaşamlarını değiştirdi. Dünya ticaretine yön verdi ve insanların kaderini belirledi. Başta da belirttiğim gibi, bazen tek bir söz bile dünyayı etkileyebilir. Belki de o tek bir söz şuydu; ‘’Elektrikli ürün kullanırken zehirlenmek istemiyorum’’.

Bu söz, rohs fikrinin ortaya çıkmasındaki olası sözlerden biri mi bunu şu an tam olarak kestiremiyoruz ama gerçekten de sağlığını kaybetmek istemeyen tüketici ve ürünlerini daha çok satmak isteyen üretici için bir gereklilik.

ROHS BELGESİ ALMAK NEDEN ÖNEMLİDİR ROHS TESTLERİ

Dünya çapında girişimleri rohs testleri uyum düzenlemeleri yapılmakta ve geçerlilik taşımakla birlikte özellikle AB dolaşımında önemi daha büyüktür. Mutlaka elektronik ve diğer kapsamda bulunan ürünleri üretmekte olan firmaların veri bankalarında bu direktifler bulunmalı ve üretim süreçleri bu doğrultuda organize edilebilmelidir. Böylece tehlikeli maddelerin kullanımı kısıtlanmakla birlikte firmanın tüketici güven endeksi yukarı oranlara ulaşabilecektir. Zorunlu olarak kullanımı kısıtlanmış bu ürünlerin gerek imalat gerekse satışı esnasında kimseye zarar vermeyen eşyalar olarak pazarlanması sosyal vicdani görevlerden biridir. Büyük olasılıkla ticari getirisi de yüksek olacaktır.

rohs-compliant.jpg

Rohs uyumunun neden önem taşıdığı anlaşıldığını kabul ederek rohs belgesi nereden alınır buna değinelim. Rohs belgesi almanın en temel gerekliliği gerekli ürün testlerinin akredite laboratuvar da gerekli ölçümlerinin yapılarak bir teknik dosya hazırlanmasıdır. Bu dosya hazırlandıktan sonra ancak rohs belgesi’ ne sahip olunabilir.

 

Çevre güvenliği üzerinde de önemli geçerliliği bulunan bu türden belgelendirmelerin aksatılmadan yapılması gerekli şartların uygulanması ve yerine getirilmesi son derece önemlidir. Canlılara olduğu kadar aslında canlı olup cansız olarak genellemekte olan tüm çevre unsurları bu analizler ile koruma altına nispeten de olsa alınmalıdır. Toprağın rohs belgesi olmayan atıklar ile teması uzun vadede kimyasal atık madde kirlenmesine neden olacağını söylemek için bilim adamı bilgi gerekmiyor. Toprağın kirlenmesi sadece üzerine atılan ya da içine gömülen kimyevi atıklar ile değil, az evvel yukarıda bahsetmiş olduğumuz gibi geri dönüşüm esnasında rohs analizleri kapsamında açığa çıkacak gazların havaya karışması ve asit yağmurları olarak toprağa geri dönmesi ile de gerçekleşebilecektir. Ağır metal denilen bu bazı maddeler yeryüzünde kalıcı tahribata neden olabilmektedirler. Toprak su ve havada biyolojik yaşamın son bulması kimyasal kirlenme ve yığılma sürecini hızlandıracaktır. Rohs belgesi almak her yönüyle olumlu bir çalışmadır.

ROHS: BİR GÜVENLİK BELGESİ

rohs_compliant.jpg

İnsan sağlığının esas alındığı bu program, dünya ticaretinde oynadığı rolle bugün artık önemli bir yere sahip. Ama onu asıl önemli kılan bir başka özellik de kendi alanında ilk oluşu. Daha önce benzer girişimler oldu ama bu alanda ilk ve tek geniş kapsamlı test çalışmaları sadece RoHS tarafından gerçekleştirildi ve yine en çok güvenilir bulunan kontrol testi olarak tarihe geçti. Testlerin geçtiği safhalarda yapılan detaylı çalışmalardan da bunu anlayabiliriz. En küçük bir şüpheye yer bırakmaksızın ayrıntıları kontrol edip eksiksiz tamamladıktan sonra analiz sonuçlarını raporlayan RoHS, yeterli görmediği hafif bir olumsuzluk için bile iyileştirme çalışması isteyebiliyor. Bu yönüyle de güvenilirliğini kanıtlıyor ve daha kaliteli ürün için çalışılmasını sağlıyor.

rohs.jpg

ÜRETİCİ GÜVENLİĞİ İÇİN ROHS

Rohs belgesi sadece tüketici açısından bir güvenilirlik değil. Dünya pazarına etki etmek isteyen tüm EEE üreticilerini kapsayan bir konu. Bugün sadece Avrupa ülkeleri tarafından değil, hemen hemen tüm dünyanın EEE ürünlerinde talep gördüğü bir belge. Üretici, Pazar payında söz sahibi olmak istiyorsa kalite standartlarına bu belgeyle avantaj katıp pazara öyle çıkmak zorunda. Bugün tüm dünyada rohs belgeli EEE ürünlerinin Pazar payı artık EEE üreticilerince bilinen bir gerçek. Rakamlar böyle astronomik olunca da belgesiz üretici olmayı kimse istemiyor. En başta geri kalmış bir teknoloji olarak görülmeyi hoş bulmuyor. Konuya sadece markalaşma açısından değil, fason üretici gözüyle de baktığımızda onlar içinde ayrı bir önem arz eden ayrıntı olduğunu görebiliriz. Marka sahibi firma için üretim yapan fason üretici içinde durum değişmiyor. Rohs bu konuda da bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor.

rohs_compliant.jpg

RoHS BelgesiTehlikeli maddelerin yasak olması veya kısıtlanmış olmasını gerektiren bileşenleri tarif edip açıklayan İngilizce ifadenin baş harflerinden oluşturulmuş bir ifadedir. Bununla birlikte bazı analiz ve testler neticesinde başvuruda bulunan eşyaların (ürünlerin) rohs direktifin de ifade edilen maddeleri içermediğinin anlaşılması ya da müsaade edilen oranların üzerinde barınmadığının tespit edilip raporlanması ile birlikte ürüne verilen belgeye rohs belgesi denilmektedir. Avrupa Birliği ülkelerinde ürünlerin serbest dolaşım (ticari) izni için 1 Temmuz 2006 tarihi itibari ile rohs sertifikasına sahip olması şart koşulmuştur.

Böylece rohs uyumlu ürünlerin ticari satış şansı daha yüksek duruma gelerek anlam ifade eden bir belge haline getirilmiştir. Kısıtlanmış maddeler kısaca; kurşun, cıva, krom, bazı bifeniller ve bazı eterlerdir. Bunların çoğu aşırı derecede zehirli ve bulunduğu ortama salınım yapabilen maddelerdir. Çoğu kapsamdaki ürün genellikle evlerde kullanılmakta olan elektronik ve beyaz eşya kapsamında bulunan ürünleri kapsamakla birlikte elektrik kabloları da bu sınıftadır.

Gerekli analizlerden geçebilmiş bu ürünler sadece evlerde kullanılmakta olduğu dönemlerde değil daha sonra atık olarak da çevreyi, toprağı, suları kirletmemektedir. Ayrıca geri dönüşüm işlemlerine tabi tutulduğunda da çalışanların mesleki hastalıklara yakalanmaması adına da önem arz ederler.

Özellikle Avrupa Birliği ülkelerine doğrudan elektronik eşya satan veya bunları meydana getiren komponentlerin satışını yapmakta olan firmaların ürünleri için bu belgeyi alması gerekmektedir. Rohs 2 adı verilen direktif ise bazı küçük revizyonel değişiklikleri ifade etmektedir. Rohs 2 kapsamında tıbbi cihazlar ile izleme ve kontrol aletleri de 2015 ve sonrasında geçerli olacak şekilde kapsama dahil edilmişlerdir.

bottom of page